تبلیغات
بلاگ گروهی من - وینکس سه بعدی

سلام

امید وارم حالتون خوب باشه

من امروز می خوام در باره ی وینکس سه بعدی

یه چیزایی بتون بگم

 

خوب بریم سراغ مطالب

وینکس سه بعدی:در فیلم یک سه بعدی وینکس

بلوم به همراه دوستانش در پی یافتن مادر و پدر

بلوم میروند

مادر پدر بلوم توسط جادو به داخل یک شمشیر

با ارزش می روند و بلوم آن ها را نجات می دهد

اول مادر و پدر بلوم او را نمی شناسند اما بعد از چند

لهظه خواهر بلوم به آن ها می گوید که بلوم

دخترشان است

و بلوم هم قدرت جدیدی به دست می آورد

قدرت قبلی بلوم انچانتیکس نام داشت که این قدرت

  ترفتاران زیادی دارد .

وینکس سه بعدی دو: در این فیلم

بلوم در قصر زنگی می کند و ماجرا ی خیلی طولانی دارد